Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Hoc_sinh_1.jpg Tapthe1.jpg Vd600051.jpg

  QUỐC KỲ VIỆT NAM

  No_photo
  Họ và tên NGND. Trần Hữu Quyền
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phụ huynh học sinh
  Đơn vị Trường THPT Trần Quốc Tuấn
  Quận/huyện Huyện Phú Thiện
  Tỉnh/thành Gia Lai
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Bùi Phan Hoàng My
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Trần Quốc Tuấn
  Quận/huyện Huyện Phú Thiện
  Tỉnh/thành Gia Lai
  Chuyên môn Địa Lý
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Bùi Phan Hoàng My
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Trần Quốc Tuấn
  Quận/huyện Huyện Phú Thiện
  Tỉnh/thành Gia Lai
  Chuyên môn Địa Lý
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Bùi Phan Hoàng My
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Trần Quốc Tuấn
  Quận/huyện Huyện Phú Thiện
  Tỉnh/thành Gia Lai
  Điểm số 85 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hồ Như Vương
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/zvuong80pt1z
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Trần Quốc Tuấn
  Quận/huyện Huyện Phú Thiện
  Tỉnh/thành Gia Lai
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 122 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hồ Thị Luyện
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Trần Quốc Tuấn
  Quận/huyện Huyện Phú Thiện
  Tỉnh/thành Gia Lai
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Huỳnh Thị Ngọc Cẩm
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/ngoccam1111
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Trần Quốc Tuấn
  Quận/huyện Huyện Phú Thiện
  Tỉnh/thành Gia Lai
  Chuyên môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Lịch sử, GD hướng nghiệp
  Điểm số 3370 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Đức Thuận
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/thuanphuthien1979
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Trần Quốc Tuấn
  Quận/huyện Huyện Phú Thiện
  Tỉnh/thành Gia Lai
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Văn Hậu
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Trần Quốc Tuấn
  Quận/huyện Huyện Phú Thiện
  Tỉnh/thành Gia Lai
  Điểm số 16244 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Bùi Anh Quốc
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/quoccao
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Trần Quốc Tuấn
  Quận/huyện Huyện Phú Thiện
  Tỉnh/thành Gia Lai
  Chuyên môn Địa Lý
  Điểm số 54 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Ngọc Lạc
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/lehuynhgiahuy
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Trần Quốc Tuấn
  Quận/huyện Huyện Phú Thiện
  Tỉnh/thành Gia Lai
  Chuyên môn Vật lý, Sinh học, Công nghệ
  Điểm số 1135 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Văn Hậu
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Trần Quốc Tuấn
  Quận/huyện Huyện Phú Thiện
  Tỉnh/thành Gia Lai
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đào Văn Chương
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/chuonggl
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Trần Quốc Tuấn
  Quận/huyện Huyện Phú Thiện
  Tỉnh/thành Gia Lai
  Chuyên môn Toán học, Tin học
  Điểm số 7996 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Hiệp
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Trần Quốc Tuấn
  Quận/huyện Huyện Phú Thiện
  Tỉnh/thành Gia Lai
  Điểm số 50 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Hữu Hậu
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phụ huynh học sinh
  Đơn vị Trường THPT Trần Quốc Tuấn
  Quận/huyện Huyện Phú Thiện
  Tỉnh/thành Gia Lai
  Điểm số 90 (xem chi tiết)